Plánujte pracovné zmeny pre zamestnancov
jednoducho a online

Softvér na plánovanie pracovných zmien Schedulino ponúka online plánovanie zmien pre manažérov i zamestnancov firiem. Integrujte požiadavky jednotlivých zamestnancov do rozvrhu zmien a vytvorte prehľadný plánovací kalendár.

Aký problém sa softvérom Schedulino snažíme vyriešiť?

Každá väčšia spoločnosť potrebuje plánovať pracovný čas svojich zamestnancov. Niekedy stačí rozdeliť pracovné úlohy ústne, no vo väčšine prípadov sa to môže veľmi rýchlo vymknúť spod kontroly. Vtedy prichádza na rad tvorba rozpisu zmien v tabuľke Excel. Aj v tomto prípade to však nemusí byť postačujúce, a to najmä v prípade častých zmien v danom rozpise. Každý manažér sa totiž snaží vytvoriť plán práce tak, aby bol zabezpečený chod prevádzky s ohľadom na požiadavky svojich zamestnancov. A všetci dobre vieme, ako to chodí. V rámci jedného mesiaca sa toho môže zmeniť naozaj veľa. Dovolenky, nečakané PNky či návštevy lekára vedia taký rozvrh poriadne zamotať. A pri toľkých zmenách ich zamestnanci ani nemusia postrehnúť. Vtedy však nastávajú ozajstné problémy. Lenže kto je vinník?

U nás sa nepýtame, kto je vinník. U nás sa snažíme predísť všetkým potenciálnym problémom. A práve pri tejto príležitosti sme vytvorili online program na plánovanie pracovných zmien Schedulino.

Predchádzajte problémom s prehľadným plánovačom zmien

1. Zber informácií

Najlepšie sa vyhnete problémom tak, že sa im budete snažiť predísť. Ako na to? Pri zamestnancoch vám poslúži ich nahlásenie dovoleniek či návštev lekárov a v prípade brigádnikov, naopak, nahlásenie dní, kedy môžu reálne pracovať. Tieto informácie vám pomôžu ako pri tvorbe rozpisu na najbližšie obdobie, tak aj v prípade, ak vám niekto náhle vypadne.

2. Príprava rozpisu zmien

Ďalším krokom je pripraviť rozpis zmien, ktorý bude vyhovovať ako požiadavkám firmy, tak aj potrebám jej zamestnancov a brigádnikov. Náš online plánovací softvér Schedulino je prehľadný a dostupný aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. Vďaka tomu majú vaši zamestnanci prehľad ako o svojom rozvrhu a zmenách, tak aj o rozvrhu svojich kolegov.

3. Zmeny v rozpise

Nezabúdame ani na vyššie spomínané náhle zmeny v rozvrhu. Čo robiť v prípade, ak sa situácia nečakane zmení? Vďaka dostupným informáciám o dostupnosti svojich zamestnancov a brigádnikov viete na vzniknutú situáciu takmer okamžite reagovať. Navyše, využitím mobilnej aplikácie urýchlite celý proces informovania jednotlivých pracovníkov, ktorých sa úpravy týkajú.

Metodika tvorby rozvrhu zmien

Ako vďaka Schedulino vytvoríte prehľadný a dostupný rozpis služieb pre vašich zamestnancov? Podľa štruktúry firmy a postupu prideľovania práce zamestnancom existuje viacero možností. V zásade sa však používajú dva prístupy, ktoré je možné aj kombinovať.

Prideľovanie pracovných zmien jednotlivým zamestnancom

Prvá možnosť sa používa v prípade, ak sa vo firme pracuje na opakované zmeny v pravidelných intervaloch, pričom nedochádza k častej fluktuácií pracovníkov na daných pozíciách. Pracovná zmena je tak prideľovaná konkrétnemu pracovníkovi. Ako príklad môžeme uviesť oddelenie údržby v hoteli, kde pracujú dvaja pracovníci denne v čase od 10:00 do 18:00. Jeden pracovník pritom robí 4 dni a následne má 4 dni voľna. V tomto prípade je možné práve využitie prideľovania pracovných zmien pre jednotlivých údržbárov.

Definovanie pracovných zmien

Druhá možnosť je definovanie pracovných zmien potrebných na chod prevádzky a až následné priradenie pracovníkov na zmeny. Využíva sa u firiem s nepravidelným harmonogramom a fluktuáciou zamestnancov. Dôraz sa kladie na obsadenie všetkých zmien, pričom sa myslí aj na prípadný nedostatok zamestnancov. Ako príklad uvedieme prevádzku recepcie v hoteli. Denná smena sa obsadzuje dvoma pracovníkmi a na nočnej stačí jeden recepčný. V prípade očakávania väčšej obsadenosti sa posilňuje recepcia o ďalšieho recepčného. Vhodné je tak vytvoriť 3 pracovné zmeny.

Tieto možnosti môžete aj kombinovať

Pri tvorbe rozpisu zmien môžete tieto dve spomenuté možnosti aj kombinovať. Využitie si to nájde najmä v prípade firiem, ktoré sa vnútorne členia podľa pracovných pozícií na tie s pravidelnými pracovnými zmenami a na tie s nepravidelnými. Príkladom takejto firmy je prevádzka ubytovacieho zariadenia, v ktorej má administratíva pravidelné pracovné zmeny a obsluha nepravidelné, ktoré sa riadia aktuálnou obsadenosťou ubytovacieho zariadenia.

Zoznam funkcií

 • Šablóny zmien

  Vytvorte si šablóny pre najčastejšie sa opakujúce smeny.

 • Lokácie

  Pripravte si viacero rozvrhov pre jednotlivé oddelenie alebo lokáciu a spravujte ich individuálne.

 • Notifikácie

  Po priradení zamestnanca na danú smenu obdrží tento zamestnanec notifikáciu.

 • Potvrdzovanie služieb

  Zamestnanci po zverejnení rozvrhu služieb majú možnosť potvrdiť prijatie alebo odmietnutie danej služby.

 • Dostupnosť zamestnancov

  Manažéri majú možnosť vidieť, kedy sú zamestnanci dostupný na dane služby.

 • Zobrazenie nákladov na prácu

  Sledujte svoje mzdové náklady oproti Vašim potrebám v reálnom čase a zastavte nadmerné výdavky.

 • Zobrazenie na základe oprávnenia

  Pridajte oprávnenia pre manažéra a vedúceho zamestnancov, aby mohli vykonať vhodné zmeny podľa oprávnenia.

 • Report mzdy

  Ľahko exportujte reporty, ktoré Vám v prípade potreby pomôžu zistiť mzdy vašich zamestnancov.

 • Mobilné

  Prezerajte si plán zorvhrhov kedykoľvek a kdekoľvek. Vaši zamestnanci môžu prezerať svoje naplánované zmeny a aktualizovať ich dostupnosť pomocou akéhokoľvek zariadenia.

Referencie našich klientov

Pred spustením aplikácie Schedulino sme rozpis služieb robili priemerne niekoľko hodín, teraz nám tvorba rozvrhu zaberie pár minút. Online prehľad o dostupnosti našich zamestnancov nám priniesol zrýchlenie rozhodovania o prijatí objednávky od našich zákazníkov. Veľkým pozitívom je aj potvrdzovanie služieb, čím sa nám darí zvyšovať zodpovednosť ľudí za ich služby.
Používaním Schedulino šetríme čas tým, že máme podrobný prehľad o rozvrhu všetkých zamestnancov. Systém je ľahko používateľný a zefektívnil vytváranie našich týždenných harmonogramov a ich rozposlanie priamo k našim zamestnancom hneď po ich dokončení.

Dajte zbohom vytváraniu tabuliek ešte dnes!

Vyskúšajte náš online zamestnanecký plánovací systém s bezplatnou 30 dňovou skúšobnou dobou.

Vyskúšať zadarmo